Thursday, March 22, 2012

Пасторална слика од НАШАТА Митологија

Еден ден, док бил мал, Господ Бог си играл дома и осетил како нешо има у уста. Го врткал, го врткал и у еден момент го извадил и глеа-влакно од кур од татка му Македон. Го земал влакното, земал малку од лигата на бејби ситерката која штотуку задремала (инаку во тој период го чувала неговата Мушка Тетка) и ги вкрстил во возбудлив научен експеримент. Да, Господ Бог бил навистина напредно и паметно дете. Вкрстувањето на ДНК од Мушка Тетка и курово влакно од Македон го родило Голем Дојчин - првиот од расата Куроиди. Небеските Гусари.

(првородениот син на Голем Дојчин бил Триглав)

No comments:

Post a Comment