Monday, April 30, 2012

20 Years is a small price

20 години е солидна бројка. 20 години работа. Скоро секој ден. На моменти ми доаѓа да го кажам зборот "професионално". Уште таму далеку од времето под сенка, па наваму низ оваа продолжена и често нељубезна хиперизложеност. 20 години несум се отрезнил. Но самиот живот е пијанство, смртта е трезна. За 20 години речиси научив да победувам странични ефекти. Научив дека ДОЛГИ ПАТЕКИ е правиот избор. Исто знам дека СЕГА е најдобро од било кога. За 20 години сакам сеуште да пуштам музика. За 20 години научив да пуштам музика.