Wednesday, August 10, 2016

Улиците Пеат

Кога не сум јас во Скопје
Нема совест нема лек
Сакам да е cool без мене
Сакам давеспрви век

А скопски возој носат клета
Порака од 63та
ЖивотСмрт за Љубов Глад
Немам јас резервен Град

Ооо Улиците пеат
Ооо Улиците пеат

Политика е полава е
Или вечен Пекол е
Боја црна очи Шејтан
Вардар крвав црвен е

Дете сум и јас на Скопје
Можда немам убав глас
На улица се дерам пеам
Те сакамсакамсакам јас

Ооо Улиците пеат
Ооо Улиците пеат


посветено на сите кои живеат, работат, се смејат, плачат и умираат во Скопје
10 август 2016, Чепаро, Албанија

Мирко Попов