Tuesday, November 8, 2011

Iran. A War Coming Soon @ your Home Teathers [PMG Kolektiv LIVE/Metelkova. Ljubljana, Slovenia/April 2011
Не планирам наскоро туристичко патување во Иран
Не планирам куртоазна посета на тоа тло
Не сакам да купам авионска карта за Иран
Гледав телевизија и научив за оската на зло
Порака до Вавилон и Персија и сите Каананити
Нашата е армија подготвена за долг пат
Посета пак по две илјади и триста години
Дојде време за колосален рецидив по врат

Иран
Ти си древен
Иран
Tи си гневен
Иран
Tи си вреден
Иран
Ти си следен

Тоа и нема баш да биде туристичко патување во Иран
Нуклеарен завет или празнење за долготраен мир
Непожелно е, досадно е, педерски е, аут е да размислуваш
Надуван сум, уживам во медиумски чувства инсценирани
Тонам во желе од масовни расположенија (блуп!)
Хипнотизиран, опиен од комунизам на афектите
Телото ми вика мир, разумот се дере војна
Телото ми вика мир, разумот се дере војна

Иран
Ти си древен
Иран
Tи си гневен
Иран
Tи си вреден
Иран
Ти си следен

No comments:

Post a Comment