Friday, December 27, 2013

Kanton6 feat.Makedonide Crew - Deca Na MRTV


Message from Thee Temple: КантонШШес се распаднаја под мотото: КРАЈ НА ПРОГРАМ'ТА, СВАЌИШ? Овае последната песна од нивниот втори албум ДЕЦА НА МРТВ и ќе останеше на инструменталка, доколку Дискографската Куќа ПИЕМЏИ-гладна за профит - не ги донесеше кучината од Makedonide Crew да рапаат врз неа. Овака и албунот испадна 2013, али 2014та, а и ќе шшушне ќешче, ќе има за кавиљар и шшампајско. КантонШШес ја напуштија оваа димензија и се преселија на НИВО4, а вие ћао ћао фафани!!!

No comments:

Post a Comment