Friday, December 7, 2012

Klan Secular Lyrics // Сите Текстови од Клан Секулар

01 С'ленце Или Зимо

Ти си сам
Во себе имаш свет
Во светот имаш сон
Во сонот имаш меч
Ти си свој
На себе носиш знак
Знакот не е крст
Аголен и цврст
Не си сам
Со тебе сум и јас
Светот е за нас
Во добро и во зло
Појди сам-нема договорено
Таму веќе сум и јас
Обред на отворено
Ти си тој
Во себе носиш храм
Кога зградите се блам
Руши ги ти сам
Ти си сјај
Почеток и крај
Еретик на чај
Па Дорасни и знај
Не е тест
Универзумот е свест
А Сатанаил е глас
Се собираме за нас
Дојди сам-нема договорено
Таму веќе сум и јас
Обред на отворено

Ти си сам
На себе мил
На бога мил
Богомил


02 Последната Битка

На хоризонтот стојам сам
Отспротива не гледам
Дива орда крстоносци
Го блокираат сончевиот сјај
И само понекој зрак
Одблесок железо заслепува
Празно лудило во налет
Самоубиство со залет
Да збришат се што не е како нив
Жедни за крв да ми се напијат
На Кланот Секулар
Да му стават крај
На коњот стојам сам и високо
Се подигнати барјаците
Од мене сите се простуваат
Со никого не се простувам
Ко да долго ќе ме нема знам
Сум купил место во вечноста
На сон примам пораки од
Предците на небото
Патокази од потомците
Сепак не е ова битка последна

Стаклени улици
Фасади прекрасни
Умови безгласни
Го крадат мојот град
Во тесни улици
Градот ми шепоти
И да се опстане
E победа
Бронзени улици
Владини убијци
Агит-проп лудаци
Го крадат твојот град
Скршени улици
Градот ми шепоти
И да се истрае
E победа


03 Овде Црква

Е, овде црква!
Стави една овде црква
Еј овде има место!
Еј овде има место
Mе прашуваш за мојата црква?
Tоа е Њу Јорк за сиромашни

Церемонија сива
Предавање на моќта
Мал астероид
Автентичен свет
Кој претендира на слобода на избор
И дрво од лимон

Нашите безвезни згради
Нашиот Цвет на 3 нивоа
Твојата пријатна и остра
Но бескорисна фантазија
Безвременска не чини
Нас аристократија

Да си ја земаме назад
Реалноста е наша
Главата ме боли
Боледува од слобода на избор

Овдека црква
На градиве постави црква
Има место колку сакаш
Место колку сакаш
Ме прашуваш за мојата црква
Тоа е Њу Јорк за сиромашни


04 Ние Сме Луѓе

Ние сме луѓе
Седиме дома
Ние сме луѓе
Јадеме
Ние сме луѓе
Се ебеме
Ние сме луѓе
Живееме
Ние сме луѓе
Одиме надвор
Навечер и преку ден
Ние сме луѓе Танцуваме
Ние сме луѓе
Умираме
Ние сме луѓе
На сина планета
Ние сме луѓе
Си играме
Ние сме луѓе
Водиме војни
Ние сме луѓе
Лудуваме
Ние сме луѓе
Си играме Господ
Ние сме луѓе
Патуваме
Ние сме луѓе
Сакаме уште
Ние сме луѓе
Се менуваме 
Ние сме луѓе
Ќе бидеме Богови
Ќе бидеме Богови
Еден Ден
Ќе бидеме Богови


05 Девет

Девет дена, девет ноќи
Девет, осум, седум, шест, пет
Девет минути
Девет дена
Девет години
Девет магии
Двет музи,
Девет круга,
Двет луѓе Непознати
Девет планети
Девет змеја
Девет Кита
Девет Мориња
Девет Гори
Девет Планини
Девет дена, девет ноќи
Девет деца, девет сонца
Градови
Девет луѓе Непознати
Девет, осум, седум, шест, пет

Девет пати она светлина созерцува
Девет врати она железни прелестува
Девет смртни грева наизуст одрекува
Древен-иден омен молчешкум прорекува
Дава живот таа девета месечина
Девет билиони луѓе на планетава
Девет раце надеж нагоре управува
Девет кода универзумот прославува


06 Играј

Заиграј си
Танцувај со музика на радио
Верувај ми
Движи се ко порака на видео
Погледни околу
Овој свет е духовна опомена
Раздвижи се
Чиста мисла, тело, дух и промена

Веруваме: јас и ти
Сите реалности се еднакви
Танцуваме: ПиЕмЏи
Ритуали нови, а праисконски
Заљубени: секси
Ритам, боја, линија искршена
Сонуваме: 100 и 3
Наша телонаука совршена

Играј: Спроти ветрот на улица


07 Зелено

Во сенките на големите автобуси
Го практицирам мојот избор
На зелено превозно средство

Сонуван е сон дека зелено е сонцето
Ветрот што крај пат ме дува зелен ли е?
Топли подземни води во боја радиоактивна зелена
Нано-цвеќиња од сите земји обединете се
Огромен интерактивен проектор кој
Секоја рамна површина ја претвора во тач скрин…
Сонувам заборав во зелена трева.
Сонувам зелен баланс во следниот милениум
Возрасен однос кон креаторите
Одржлива енергија да не лансира меѓу ѕвездите
Да не скроти во земските мајчини пазуви
Зошто уште сме зелени

Зелено е боја на оние кои дуваат
Зелени луѓе природата ја чуваат
Зелено е знамето на Клан Секулар во мирен ден
Зелен ритуал со звуци е секојдневен


08 Клан Секулар

Во кралството на соништа јури крвник беден
Од наша рујна крв дасе напие е жеден
И токму пред да смртен удар зададе по нас
Тоа е Клан Секулар и напредува за глас
Клан Секулар е сечовечка амбиција
Фронт на прогрес во истурена позиција
Клан секулар на штитот знак за право
Да се верува во себе е мудро здраво
За Клан Секулар овој свет е една нација
Колективен ум мрежа на цивилизација
Нон-зеро сума игра размисли увиди ја
Клан Секулар читај:приватна религија

Флуо-Процес од верувања и промени е мој
Ако сеќаваш ти добро-зло ќе создадеш и свој
Систем информации си пренос убав тој
Ако знаеш меч и книга Универзумот е твој
Создаден од ѕвезда ти си, исти материјал
Осознај, исполни го ти тој потенцијал
Сонца многу илјадни патокази за нас
Право Клан Секулар меѓу ѕвездите е час
Со бога дискутирај зошто во тебе е дан
Тоа е лице во огледало, честица ил бран
Тоа Клан Секулар генерира здраво живо
Поколение на црно знаме зелено и сиво


09 Право

Право како насока
Пренос информација
Право како Напред
Како нова генерација
Право како Порака
Право како сон
Секуларен Хуманизам Универзумот е дом

No comments:

Post a Comment